Skip to content

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko”, reprezentowane przez Dyrektora, ul. Lisia 51 A, 65-093 Zielona Góra – dane kontaktowe: tel. 68 453 17 19; adres e-mail dyrektor@mp39.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Gmurek – dane kontaktowe: tel. 880 100 339,    adres e-mail inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl (Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności przedszkola).

Klauzula informacyjna

Zgody na przetwarzanie danych osobowych