Skip to content

Koncepcja pracy

Harmonogram przedsięwzięć, imprez i uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze

 Tytuł programuAutor / Autorzy
„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”Małgorzata Kwaśniewska,
Wiesława Żaba – Żabińska
„Bezpieczny przedszkolak”Bogusława Michalska
„Ekologiczne Słoneczko” Małgorzata Grussy
„Jesteśmy razem” Irena Stachowska, Małgorzata Grussy
Program edukacji patriotycznej „Zielonogórzanin, Polak, Europejczyk” Irena Stachowska
„Pierwsze kroki 3-latka w przedszkolu”Małgorzata Krzyżanowska
„Zielona Góra – moja mała ojczyzna”Agata Galas
„Przyjaciele Zippiego”Międzynarodowy program zewnętrzny

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE

W naszym przedszkolu, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców odbywają się następujące bezpłatne zajęcia dodatkowe, organizowane przez przedszkole:

  1. Religia – dla dzieci 5-6-letnich – w trakcie poszukiwania nauczyciela.
  2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o terminie zajęć rodzice informowani są indywidualnie).
  3. Zajęcia logopedyczne – diagnoza logopedyczna wszystkich dzieci; zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o terminie zajęć rodzice informowani są indywidualnie).
  4. Zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o terminie zajęć rodzice informowani są indywidualnie).
  5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o terminie zajęć rodzice informowani są indywidualnie).