Skip to content

Partnerskie przedszkole

Kodeks Miejskiego Przedszkola Nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze”PARTNERSKIEGO PRZEDSZKOLA”

  1. Rodzice z ufnością oddają przedszkolu swój największy skarb. My – dyrekcja, nauczyciele i cały personel przedszkola wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
  2. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką jak organizować pracę naszego przedszkola. Zadowolenie rodziców i dzieci jest miarą jakości naszej pracy.
  3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, jakie najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych wychowanków.
  4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy starali się realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych wychowanków i akceptowany przez rodziców.
  5. W trakcie naszej pracy coraz lepiej poznajemy naszych wychowanków. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie łatwiej je rozwiązywać.
  6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy jak głęboko rodzice przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.
  7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w przedszkolu, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą wzajemnie się wspierać.
  8. Rodzice maja prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.
  9. Partnerstwo w naszym przedszkolu jest zasadą współdziałania ze wszystkimi dorosłymi, którzy mają wpływ na sprawne funkcjonowanie przedszkola i którym zależy na tworzeniu dobrych warunków rozwoju dzieci. Naszymi partnerami powinny stać się władze lokalne, wizytatorzy, media, służba zdrowia.
  10. Za niezwykle ważne zadanie uważamy wpajanie w naszych wychowanków zasad partnerstwa, uczenie ich życzliwych kontaktów wzajemnych, empatii, zrozumienia i tolerancji dla rówieśników.

CERTYFIKAT PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE

Nasze przedszkole po przejściu procedury II Recertyfikacji Ogólnopolskiego Programu „Partnerskie Przedszkole” uzyskało akceptację Kapituły i otrzymało certyfikat i „Nagrodę Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej”.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło w dniu 9 maja 2016 roku w Warszawie w Pałacu Staszica w czasie VIII Kongresu Partnerskie Przedszkole „Wspólne kroki do partnerstwa czyli uczenie się przez całe życie”.

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w grupie najlepszych przedszkoli w Polsce, które promują zarządzanie przez jakość i doskonalą jakość pracy. Wyrażamy też nadzieję, że certyfikat jakości, uzyskany przez Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze stanowi też dumę całej społeczności lokalnej.