Skip to content

Ramowy rozkład dnia

 1. Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o 6.30, kończy o 16.30.
 2. W godzinach 6.30 – 8.30:
  • Witanie dzieci w przedszkolu, wspólne zabawy, rozmowy,
  • Praca indywidualna,
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Czynności porządkowe.
 3. W godzinach 8.30 – 8.45
  • Ćwiczenia poranne,
  • Czynności higieniczne.
 4. I śniadanie w godzinach 8.45 / 8.50 – 9.15
 5. W godzinach 9.15 – 11.15
  • Czynności higieniczne i organizacyjne,
  • Zajęcia dydaktyczne,
  • Zabawy, gry (dydaktyczne, planszowe), w tym zabawa swobodna dzieci (konstrukcyjne, muzyczne, plastyczne, rytmiczne, ruchowe),
  • Język obcy,
  • Pobyt na świeżym powietrzu, w tym spacery i wycieczki.
 6. II śniadanie w godzinach 11.15 – 11.35
 7. W godzinach 11.35 – 13.30
  • Czynności higieniczne i organizacyjne, 
  • Odpoczynek, relaksacja, muzykoterapia, wyciszenie
  • Zabawy, gry (dydaktyczne, planszowe), w tym zabawa swobodna dzieci (konstrukcyjne, muzyczne, plastyczne, rytmiczne, ruchowe),
  • Pobyt na świeżym powietrzu, w tym spacery i wycieczki,
  • Praca indywidualna,
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Przygotowania do udziału w konkursach, imprezach, przedsięwzięciach.
 8. Obiad w godzinach 13.30 – 14.15
 9. W godzinach 14.15 – 16.30, z przerwą na podwieczorek o godz. 15.00
  • Czynności higieniczne i organizacyjne, 
  • Zabawy, gry (dydaktyczne, planszowe), w tym zabawa swobodna dzieci (konstrukcyjne, muzyczne, plastyczne, rytmiczne, ruchowe),
  • Pobyt na świeżym powietrzu,
  • Praca indywidualna,
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Przygotowania do udziału w konkursach, imprezach, przedsięwzięciach.
 10. Zajęcia specjalistyczne i zajęcia dodatkowe w godzinach 8.00 – 16.30.