Skip to content

Komunikaty

Witamy w Przedszkolu Słoneczko

Witamy w Przedszkolu Słoneczko

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i rozkładem dnia.
MISJA przedszkola, wynikająca z uznawanych wartości, w integracji z podstawą programową oraz w połączeniu z imieniem przedszkola brzmi:
Chcemy, aby każde DZIECKO było jak SŁONECZKO.

Strona Główna
Strona Główna

Cele Przedszkola

Celem naszych działań jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci, dlatego w centrum zainteresowania stawiamy DZIECKO, bo myśląc o nim trzeba wybiegać w przyszłość – kształtowanie umiejętności i postaw, wyposażenie dziecka w wiedzę, tak aby przygotować je do dorosłego życia i do ról, jakie będzie w nim odgrywać.
Mając DZIECKO w centrum zainteresowania wychodzimy od wartości uznanych w przedszkolu za najistotniejsze. Są wśród nich: wolność, rozwój, aktywność, zdrowie, bezpieczeństwo, odkrywanie świata, tradycja, samodzielność, twórczość, otwartość, poczucie sprawstwa, współpraca, spotkanie z drugim człowiekiem, szacunek, odpowiedzialność, tożsamość.

Najnowsze wydarzenia