Skip to content

Nabór do przedszkola

22 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 22 kwietnia 2022 r. od godz. 12:00 do 27 kwietnia 2022 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

– osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko

Kwalifikowania i przyjęć dzieci dokonuje się na wolne miejsca w przedszkolu. Dlatego informuję, że mogą powstać grupy mieszane wiekowo, podobnie do roku ubiegłego (w wyniku rekrutacji w przedszkolu funkcjonuje grupa dzieci od 3 do 6 lat). Proszę wziąć to pod uwagę przy potwierdzaniu woli przyjęcia.

Ogłoszenie wyników rekrutacji, tj. opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

Dzień otwarty przedszkola

W dniu 03.03.2022 r. (czwartek), w godzinach 9:15 -11:00, zapraszamy zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia naszego przedszkola. Ze względu na sytuację pandemiczną, nie będzie możliwości uczestniczenia w zajęciach z innymi dziećmi. Dyżurujące nauczycielki odpowiedzą na Państwa pytania.
Prosimy o wchodzenie do przedszkola w maseczce. Serdecznie zapraszamy.

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8275/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2022_2023/